Zubní implantáty

V posledních letech se zubní implantáty staly řešením celé řady stomatologických problémů, které jsou spojeny se ztrátou jednoho či více zubů.

Zubními implantáty se dá nahradit kořen zubu vytaženého zubu kořenem titanovým. Po zhojení se na něj zhotoví keramická korunka či můstek. Na zavedený zubní implantát je však rovněž možné zhotovit zařízení, které slouží pro upevnění snímatelné náhrady. Díky zubním implantátům je možné dlouhodobě řešit defekty chrupu.

Zubní implantáty jsou vhodné, jestliže jste přišli o jeden jediný zub a nechcete si kvůli zhotovení můstku nechat obrousit dva zdravé sousední zuby. Rovněž jsou vhodné pro ty, co nechtějí nosit snímací náhradu, která by nahradila nebo již nahrazuje ztracené zadní zuby. Zubní implantáty je však vhodné použít i v případě, že máte celkovou zubní náhradu a chtěli byste vrátit zpět vlastní pevné zuby.

Aby bylo možné zubní implantáty úspěšně zavést, musí být k tomu splněny další podmínky, jako je dostatečné množství kvalitní kosti, dokonalá ústní hygiena, ale i celkově dobrý zdravotní stav se schopností k hojení ran. Zubní implantáty není vhodné použít u pacientů, kteří trpí cukrovkou či dalšími závažnými onemocněními, ale i u těch, kteří užívají některé léky u alergie na titan, či u silných kuřáků.

Co dělat v případě, že nemáte dostatek kvalitní kosti? 

Pomocí augmentace se dá řešit nedostatečná šířka či výška kosti. Je několik typů augmentačních technik, k doplnění se používají umělé kostní materiály či kost, která je odebrána z jiného místa. Jde o malý chirurgický zákrok, který je prováděn v lokální anestezii.

Menší augmentace lze provést najednou se zavedením implantátu, při větším augmentačním výkonu lze k zavedení implantátu přistoupit po přibližně 6 až 9 měsících, což je doba nutná k dokonalému zhojení a regeneraci kosti.

Jak probíhá zavedení zubního implantátu?

Objednejte se na úvodní konzultaci, během které provedeme cílené vyšetření vašich úst a zhotovíme vám digitální panoramatický 2D snímek. Následně s Vámi probereme možnosti zavedení zubního implantátu včetně kalkulace ceny.

V případě, že podmínky pro implantaci splňujete, objednáme Vás na zavedení implantátu a zhotovíme 3D RTG snímek, který bude sloužit pro zhotovení implantologického plánu.

Zavedení implantátu pak probíhá ambulantně v lokální anestezii a trvá v jednoduchých případech 20 – 50 minut. Po zavedení implantátu je potřeba nechat zubní implantát zahojit, což trvá většinou 8 – 12 týdnů. Následně je možné přistoupit k protetické fázi, kdy se na implantát upevní sekundární díl a zhotoví se korunka nebo můstek.