Protetická stomatologie

Protetickou stomatologií jsou nahrazovány ztracené tvrdé tkáně zubů nebo celé zuby či skupiny zubů. Mezi produkty protetické stomatologie patří:

Estetická keramická fazeta

Estetickou keramickou fazetou se dá nahradit ztráta tvrdých zubních tkání, ale může i korigovat estetické nedokonalosti zubu způsobené vývojovým poškozením tvrdých tkání. Je rovněž možné estetickou keramickou fazetou upravit mírné změny v postavení zubu. Po odstranění povrchové vrstvy zubu z viditelné přední části je keramická fazeta nalepena ve formě skořápky.

Korunka

Korunkou je nahrazen celý povrch zubu, který byl ztracen, ať už z důvodu zubního kazu či úraz s tím, že je zachován vlastní kořen zubu. Zhotovujeme fixní metalokeramické či vysoce celokeramické korunky, které jsou estetičtější.

Můstky

Můstkem můžeme vyřešit ztrátu celého zubu, popřípadě více zubů, a to přemostěním mezery a vytvořením náhrady, jež je zafixována pomocí korunek na zuby sousedící s mezerou.

Kořenová nástavba

Jde o zařízení, jež spojuje vlastní kořen zubu s proteticky zhotovenou korunkou.

Snímací protéza

Tímto způsobem se dá vyřešit ztráta skupiny zubů, popřípadě všech zubů. Jde o náhradu z pryskyřice, která není fixována, ale lze ji bez problémů odstranit.